Zakres tematyczny targów

1. Sprzęt i urządzenia transportu wewnętrznego
1.1. Wózki widłowe z napędem ręcznym, elektrycznym i spalinowym oraz wyposażenie specjalne do wózków jezdniowych
1.2. Układnice
1.3. Żurawie
1.4. Wyciągniki
1.5. Suwnice
1.6. Przenośniki
1.7. Manipulatory i roboty przemysłowe
2. Urządzenia gospodarki magazynowej
2.1. Urządzenia magazynowe do składowania
2.1.1. Regały magazynowe (stałe, przejezdne, wjezdne)
2.1.2. Stojaki magazynowe
2.1.3. Wieszaki magazynowe
2.1.4. Zasieki magazynowe
2.2. Urządzenia magazynowe pomocnicze
2.2.1. Pomosty magazynowe
2.2.2. Mostki ładunkowe
2.2.3. Platformy przeładunkowe
2.2.4. Urządzenia mechaniczne do ważenia (pomostowe, dźwigowe, suwnicowe)
2.2.5. Pozostałe urządzenia gospodarki magazynowej do składowania i pomocnicze
3. Komponenty, części zamienne, akcesoria
4. Specjalistyczny sprzęt do przetwarzania informacji logistycznej
4.1. Urządzenia wejścia i wyjścia
4.2. Czytniki magnetyczne lub optyczne
4.3. Części i akcesoria do sprzętu komputerowego
5. Usługi transportowe, magazynowe i spedycyjne
6. Usługi informatyczne związane z logistyka
7. Usługi telekomunikacyjne
8. Usługi naukowo-badawcze związane z logistyka
9. Kody kreskowe i systemy automatycznej identyfikacji danych

[ Wstecz ]
Partnerzy Medialni